Đông trùng hạ thảo là gì ?

Bài viết được tham khảo và biên tập từ Journal of Pharmacy and Pharmacology (2009) (từ trang 279-291) của Giáo sư Xuanwei Zhou. Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Thực vật, Trường Nông nghiệp và Sinh học, Đại học Giao thông Thượng Hải,Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước về Kỹ thuật … Đọc tiếp Đông trùng hạ thảo là gì ?